Jak zmienią się zasady rozliczenia podatku za 2022 rok? Co tak naprawdę zmieni Polski Ład? Sprawdź, co wyłania się z gąszczu przepisów.

Zmiany w zasadach ogólnych

Deklarację roczną PIT będziemy składać według trzech zasad. Zgodnie z obowiązującymi od 1 lipca 2022 roku zmianami. Regułą stanie się fakt, że zaliczki na podatek pobierane przed tą datą będą dla podatnika wyższe niż po wprowadzeniu zmian. Umożliwi to odzyskanie nadpłacobej kwoty pod koniec roku podatkowego. W szczególnych sytuacjach podatnik będzie mógł zastosować konkretną, wcześniejszą zasadę opodatkowania. Nie będzie mógł jednak rozliczyć całego PITu według zasad sprzed 1 lipca 2022 roku.

Ostatnia z zasad w ramach Polskiego Ładu dotyczy już urzędów skarbowych. Mają one obowiązek porównać rozliczenie sprzed zmian i po 1 lipca. Jeżeli okaże się, że wcześniejsze reguły są korzystniejsze, rozliczający się obywatel otrzyma zwrot nadpłaconego podatku.

Modyfikacje w Polskim Ładzie

Nowe zasady obejmują zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Nowe rozwiązania dla podatników obejmują m.in możliwość zmiany rozliczenia z działalności gospodarczej rozliczanej liniowo na zasady ogólne ustalone zgodnie z nową uchwałą. Można także przejść z ryczałtu dla przychodów ewidencjonowanych dla każdej działalności na zasady ogólne ustalone według Polskiego Ładu. Z ryczałtu można także przejść na zasady ogólne dopiero od drugiej połowy roku, w zależności od korzyści.

Zmiany składki zdrowotnej

Wprowadzenie zmian w podatkach obejmuje także wysokość składki zdrowotnej. Polski Ład sprawia, że staje się znowu elementem wpływającym na kwotę podatku. Pracownicy i przedsiębiorcy mogą ją odliczać nie od podatku, lecz od dochodu, jeśli ulga nie przekroczy 8700 złotych rocznie. Ministerstwo finansów zmniejsza w ten sposób znacząco dodatni efekt podatkowy, jaki miała składka.

Ulga dla samotnych rodziców

Pierwotnie wysokość kwoty wolnej od podatku dla samotnych rodziców miała zniknąć z programu nowy Ład. Obecnie w ustawach podatkowych zapisana jest możliwość opodatkowania z ulgą 1500 złotych, o ile całe rozliczenie odbywać się będzie według starych korzystnych zasad. Po przekalkulowaniu dochodów i ulgi, może wybrać także rozliczenie według nowych uchwał Polskiego Ładu, o ile okażą się korzystniejsze.

Odliczenie dla przedsiębiorców rozliczających podatki

Rozwiązania podatkowe dla dochodów przedsiębiorców sięgających od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie również mogą ulec zmianie. Mogą zastosować zasady obowiązujące do 1 lipca, obliczając tzw. podatek hipotetyczny, który może dla nich okazać się przychylniejszy. Podatek ten można wykalkulować na podstawie ulg dla pracowników, ulg dla małżonków wspólnie rozliczających się z przychodu oraz uwzględniając skalę podatkową 17% obowiązującą do tej pory. Reszta zasad rozliczeń w podatku dochodowym opierać się będzie na zmianach wprowadzanych od 1 lipca.

Kwota wolna od podatku

Kwotę wolną od opodatkowania w 2022 roku ustalono wraz z Polskim Ładem na 30 tysięcy złotych. W życie wchodzi za to zmiana dotycząca kwoty zmiejszającej podatek, która pierwotnie miała wynosić 5100 zł, by zatrzymać się na 3600 tysięcy zł.

Jak przygotować się do czekających podatników zmian?

Podatkowa rewolucja już teraz wywołuje niemały chaos. By się do niego przygotować, warto wejść na stronę PIT online w lipcu i sprawdzić wpływ zmian na nasze dochody oraz dostępne opcje. Minister finansów zachęca również do sprawdzania, czy korekta PIT za 2021 rok nie oferuje nam zwiększenia możliwych przychodów z rozliczenia na nowych regułach.