Wybór między złotem, srebrem i platyną stanowi istotny spór w świecie inwestycyjnym od wielu lat. Właściwie, od kiedy tylko ludzie inwestują swoje pieniądze lub po prostu gromadzą kapitał za pośrednictwem metali szlachetnych. Wiele wskaźników cenowych często pokazuje nam, że srebro i platyna są niezwykle niedowartościowanymi metalami. Jednak z jakiego powodu tak się dzieje, skoro wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że to złoto jest królem wśród metali inwestycyjnych? Czy możemy zatem ufać tym wskaźnikom i wierzyć w niedowartościowanie srebra oraz platyny, które zazwyczaj są spychane na boczny tor?

Warto jednak zaznaczyć, że od setek lat te wszystkie trzy metale są między sobą silnie skorelowane na rynku. Standard złota jest w pewnym sensie wciąż żywy i widzimy, że możemy kupić ogromne ilości srebra za niewielki fragment złota, co sprawia, że wiele osób wierzy w to, iż srebro nadal oscyluje na niskich pułapach cenowych. Gospodarka światowa radzi sobie dziś słabo ze względu na liczne zawahania, jest dużo niepewności wojna handlowa, wysoki dług korporacyjny, wysoki dług federalny, możliwe ujemne stopy procentowe, a to tylko kilka z narastających problemów w ostatnim czasie. Dlatego też wycena niektórych instrumentów inwestycyjnych może bywać trudna.

Metale szlachetne zawsze stanowią kuszącą alternatywę dla inwestorów, jeśli obligacje mają niską lub nawet ujemną rentowność

Ze względu na wiele współczynników korelacji widzimy, że złoto, platyna i srebro są bardzo podobnymi instrumentami inwestycyjnymi. Współczynnik korelacji złota do srebra wynosi 0,92. Z kolei współczynnik korelacji złota do platyny 0,83. Wiemy również, że współczynnik korelacji srebra do platyny to 0,89. Dla niezaznajomionych z tymi obliczeniami warto także wspomnieć, że współczynniki korelacji mogą być maksymalnie o wartości 1. Oznacza to, że każda korelacja powyżej 0,90 jest niezwykle wysoka. Zatem te metale wcale aż tak bardzo nie różnią się od siebie na rynku.

To wszystko są bardzo wysokie korelacje. Inwestycja w każdy z nich będzie dość podobna, choć ceny ulegają wahaniom w różnych momentach w zależności od tego, do czego w danym okresie wykorzystujemy najczęściej dane metale szlachetne na świecie. Inwestorzy konsekwentnie patrzą na stosunek między cenami metali, ponieważ to wiele mówi nam o sytuacji na aktualnym rynku inwestycyjnym. Najbardziej powszechnym stosunkiem jest stosunek złota do srebra. Stosunek ten pokazuje, ile srebra potrzeba, by kupić złoto.