Okazuje się, że ze względu na stałe wbudowanie podatku od papierosów, prochu, alkoholu i tego typu artykułów w cenę produktu, wielu Amerykanów nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że płaci dodatkowy podatek podczas kupowania drinka lub papierosów. Przykładowo federalne podatki od wyrobów tytoniowych w USA istniały już w roku 1794. Włączono je w specyficzną grupę podatków akcyzowych, które nazwano sin taxes. Oznaczało to, że są to podatki od grzechów. Innymi słowy, obywatele musieli płacić dodatkowe pieniądze za nabywanie produktów szkodliwych społecznie.

Z biegiem lat podatki malały, zwiększały się, znikały i ponownie pojawiały. Było z tym bardzo dużo chaosu. W dzisiejszych czasach Stany Zjednoczone Ameryki mają nieco jaśniejsze podejście do podatków akcyzowych. Nic nie wskazuje na to, aby miały zniknąć. Nieustannie są częścią ceny alkoholi, papierosów i tego typu wyrobów. Jedynym utrudnieniem w rozumowaniu tego systemu może być podział dotyczący poszczególnych stanów. Ponieważ w USA wysokość takiego podatku jest bezpośrednio uzależniona od stanu, w którym się znajdujemy. Każdy stan może mieć różny podatek.

Nie zabrakło także podatku od benzyny już od 1932 roku

Podatek akcyzowy od benzyny pojawił się w USA jeszcze długo przed powstanie ruchów ekologicznych. Prezydent Herbert Hoover postanowił dodać taki podatek do listy podczas swojej kadencji. Na tamten moment podatek dotyczący akcyzy na paliwo miał za zadanie po prostu zwiększyć liczbę pieniędzy, którymi dysponował rząd. Najniższy podatek od benzyny został uchwalony na Alasce. Z kolei najwyższa akcyza na ten produkt została uchwalona w Kalifornii. Historia USA jest tak naprawdę pełna wielu ogromnych buntów podatkowych. Niektóre z nich pojawiały się już w 1773 roku.

Podatki skłaniały Amerykanów nawet do różnych nielegalnych czynności. W XVIII wieku zniszczyli kilka statków nadpływających do portu. Transportowały one brytyjską herbatę. W 1793 roku decyzja dotycząca nałożenia akcyzy na alkohol wywołała bunt w Pensylwanii, co nie obyło się bez ofiar. Pierwszy historyczny podatek dochodowy od osób fizycznych został nałożony przez Kongres w 1861 roku, gdy postanowili finansować w ten sposób dodatkowe działania wojenne. Przeznaczyli zebrane z podatku pieniądze na rozbudowę marynarki wojennej.