Wysoki wskaźnik inflacji jest obecnie jednym z najbardziej dotkliwych utrapień w naszej codzienności, wpływa bowiem na ceny wszystkiego, co kupujemy, a także zmniejsza wartość oszczędności.

Spróbujmy zatem krótko zreferować, dlaczego obecny poziom inflacji w Polsce i w wielu innych krajach Unii Europejskiej urósł do monstrualnych wartości i gdzie tkwią właściwe źródła tego problemu.

Inflacja – główne źródła

W największym uproszczeniu, inflacja to proces powszechnego wzrostu cen w gospodarce, powiązany ze spadkiem siły nabywczej pieniądza w danym kraju. Takie zjawisko może mieć wiele przyczyn. Jedną z najbardziej typowych jest nadmierna emisja pieniądza przez krajowe banki centralne ale też przeinwestowanie gospodarki. Gdy w rynkowym obrocie funkcjonuje nadpodaż banknotów bez pokrycia w kruszcu, wówczas w sposób oczywisty spada ich wartość. To obraz jeszcze dobrze pamiętany z czasów schyłkowej PRL i początków III RP. Obecnie na inflację wpływa m.in dofinansowanie programów socjalnych (np. +500) ale też środki transferowane z UE.

Inne przyczyny wzrostu cen

Przyczyn powszechnego wzrostu cen można doszukiwać się także w innych źródłach. Taką może być np. gwałtowny wzrost kosztów produkcji, związany z cenami surowców energetycznych. Dobitnie wykazuje to przykład wojny na Ukrainie i nałożenie sankcji na Rosję, która dotąd była głównym dostarczycielem energii surowców dla krajów Europy Zachodniej. Na inflację mają też wpływ zbiorowe zachowania konsumenckie (nagłe i nieoczekiwane zmiany w wydatkowaniu) oraz tendencja do utrzymywania niezrównoważonego budżetu przez państwo, gdzie wydatki wykraczają poza wpływy.

źródło: https://inwestum.pl/ – portal o biznesie, finansach i inwestycjach