Jakie są główne wady i zalety przejścia na podatek VAT?

Plusy bycia VATowcem

 • możliwość przez przedsiębiorców dokonywania odliczeń VAT-u od zakupów i usług, które dana osobowa zakupiła;
 • zdecydowanie większe możliwości poprzez współpracę między kontrahentami, jeśli dani przedsiębiorcy należą do tzw. „VATowców”;
 • możliwość dla podmiotu, żeby mógł pomniejszyć podatek;
 • oferowana przez VATowców kwota netto staje się na szeroko rozumianym rynku zdecydowanie bardziej uatrakcyjniona dla usługobiorców i różnych partnerów finansowych;
 • osoba która jest VATowcem posiada możliwość, żeby pomniejszyć swój podatek należny od tak zwanej kwoty naliczonej.

Minusy bycia VATowcem

 • zdecydowanie więcej obowiązków podatkowych dla przedsiębiorców, którzy należą do tzw. „VATowców”;
 • znacznie większe śledzenie i monitorowanie zmian prawnych, które bardzo często są zmienne w Polsce;
 • jakakolwiek nieznajomość najnowszych zmian w systemie prawnym w Polsce nie jest żadną podstawą do zwolnienia podatnika VAT z odpowiedzialności do tego tytułu;
 • jeśli dojdzie do sytuacji, kiedy rozliczający podatnika, urząd, zakwestionuje jego prawo do odliczania podatku VAT, tego typu osoba będzie musiała zapłacić kwoty należne do odliczonego podatku VAT, dodatkowo uwzględniając w tym jakiekolwiek jego odsetki;
 • osoba, która będzie VAT-owcem, będzie musiała prowadzić wszelkie ewidencje VAT, co więcej, do jej podstawowych obowiązków będzie należało wypełnianie i składanie wszelkich deklaracji VAT do najbliższego urzędu skarbowego;
 • przedsiębiorca, który będzie rozliczał się z urzędem skarbowym z podatku VAT będzie musiał w sposób szczególny dbać, żeby wszelkie dokumenty były prowadzone w sposób poprawny i bezbłędny

źródło: https://www.strefainwestora.pl/ – portal o finansach